Đại hội chi bộ trường TH Lê Lợi tháng 1 năm 2020


Chi bộ Đảng