Một số hình ảnh đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho hoc sinh trước khi các em vào trường

Xếp hạng:
Thư viện ảnh